Hartowanie elementów stalowych

Technologia

Hartowanie to forma obróbki cieplnej, której zadaniem jest zwiększenie wytrzymałości danego przedmiotu stalowego na uszkodzenia pod wpływem oddziaływania czynników zewnętrznych. Hartowanie może przebiegać na kilka różnych sposobów, w zależności od pożądanego stopnia wytrzymałość, wielkości i typu obrabianych przyrządów oraz innych oczekiwań osób podejmujących się wykonania hartowania. 

Hartowanie w telegraficznym skrócie 

W trakcie hartowania dany przedmiot zostaje podgrzany do momentu, w którym jego materiał ulega przemianom strukturalnym, uzyskując docelową twardość. Następnie dochodzi do szybkiego schłodzenia danego przedmiotu. W ten sposób poprawiają się także inne czynniki wytrzymałościowe: wytrzymałość, granica plastyczności, granica sprężystości, odporność na draśnięcia i ścieranie. 

W trakcie procesu hartowania kluczowa okazuje się kąpiel chłodząca oraz tempo jej wykonania. Zbyt wolne chłodzenie może zaburzyć przemianę martenzytyczną, która odpowiedzialna jest za poprawę jakości hartowanych materiałów. Z metody tej korzysta Hartomed: https://hartomed.pl/obrobka-cieplna-metali/.

Ponadto na przebieg procesu hartowania ma wpływ także prędkość nagrzewania, osiągana temperatura kąpieli cieplnej oraz chłodzącej, a także czas przetrzymywania hartowanych obiektów w tych warunkach. 

Pod tym względem wyróżnić można: 

  • hartowanie zwykłe, polegające na szybkim schładzaniu hartowanej stali, 
  • hartowanie stopniowe, polegające na chłodzeniu w nieco wyższej temperaturze, 
  • hartowanie izotermiczne, polegające na redukowanie przemiany martenzytycznej, 
  • hartowanie powierzchniowe, polegające na nagrzewaniu samej powierzchni hartowanego przedmiotu.

Dodaj komentarz