Jak zmniejszyć koszty związane z gospodarką wodno-ściekową?

Wszystko wokół domu

W czasie kryzysu spowodowanego zmniejszoną ilością wody na świecie coraz częściej wdrażane zostają nowoczesne systemy oczyszczania ścieków. Ponadto stawia się duży nacisk na to, aby oczyszczalnie były ekologiczne. Dzięki temu dane przedsiębiorstwo może ponownie wykorzystać wodę. Jednym z wykorzystywanych w tym celu procesów jest koagulacja, czyli łączenie rozproszonych cząstek w jedną, czego wynikiem jest wytrącający się osad.

 Sposoby na tańsze oczyszczanie ścieków i wody

Firma taka jak: https://www.tegal.pl zajmuje się sprzedażą koagulatów, które spełniają normy dotyczące ochrony środowiska. W szerokiej ofercie znajdziemy np. Ekoflok oraz Roquat ATR. Dzięki ich wykorzystaniu możemy skutecznie obniżyć koszty związane z oczyszczaniem ścieków oraz wody. Co więcej w ten sposób przyczynimy się do zmniejszenia ilości szkodliwych odpadów.

Ekoflok

Jest to gotowa do użycia substancja. Całkowicie naturalna, stworzona na bazie czarnej akacji. Jest bezpieczna oraz w 100% biodegradowalna. Pozwala na zredukowanie ilości metali ciężkich w oczyszczalniach nawet o 90%. Co więcej nie zanieczyszcza wtórnie wody oraz znacznie zmniejsza mętność ścieku, a co za tym idzie korozję rurociągów. Na dalszych etapach oczyszczania pozwala na zmniejszenie dawki flokulantu, co daje dodatkowe korzyści finansowe. Używając jej wspieramy ekologię, nie wydając przy tym fortuny.

Roquat ATR

Jest to płynny koagulat, który zastępuje koagulaty żelazowe i glinowe, ograniczając dotychczasową ilość używanego środka. Dzięki temu jest to produkt niezwykle wydajny oraz przyjazny dla środowiska. Ponadto zaletą Roquat ATR jest zwiększenie szybkości sedymentacji, a co za tym idzie zmniejszenie objętości osadu, przez co może być on szybciej rozłożony. Dodatkowym plusem jest zmniejszenie efektu „uwięzionej wody” oraz niższe zużycie polielektrolitów w procesie odwadniania osadu. Dzięki użyciu Roquatu ATR pozyskanie wody jest łatwiejsze. Obniżone zostają także koszty pompowania, tak samo jak ilość niebezpiecznych substancji do składowania. 

Dodaj komentarz