Spotkanie z coachem – jak wygląda i do czego prowadzi?

Biznes i finanse

Coaching to forma samorozwoju, w której coach (trener) podąża za klientem i pomaga mu osiągnąć zamierzone cele. To jednak klient jest w tej relacji osobą, która posiada odpowiednie zasoby i umiejętności, aby rozwiązać problemy lub znaleźć odpowiedzi na pytania, z którymi się pojawia na sesjach. Rodzaje i metody spotkań zależą od oczekiwań i potrzeb klienta. Nadrzędny jest zatem cel, który obrał sobie klient. W związku z tym tzw. life coaching prowadzi do osiągnięcia celów prywatnych, rozwiązania konfliktów lub kryzysów osobistych. Z kolei business coaching skupia się na sferze zawodowej. Jego rodzaje dopasowane są do potrzeb instytucji i firm, które korzystają ze wsparcia profesjonalistów. 

Czego spodziewać się po sesji coachingowej?

Każde spotkanie może wyglądać nieco inaczej, ale zwykle składa się z podobnych etapów. Struktura zbudowana jest zatem z części takich jak: budowanie relacji i  ustalenia kontraktu na sesję. Ponadto poszerzania doświadczenia klienta, kiedy trener odwołuje się do specyficznych narzędzi coachingowych. W trakcie sesji odbywa się również budowanie zaangażowania klienta do podjęcia określonych działań. Na tym etapie można planować pewne kroki czy zlecać wykonywanie ćwiczeń pomiędzy sesjami. Na koniec następuje domknięcie sesji i podsumowanie. W tym czasie coach przekazuje klientowi informację zwrotną na temat jego pracy, zachowania czy poczynionych postępów. Jeśli chodzi o sesje coachingowe Koszalin jest jednym z wielu miast, w którym można skorzystać z tej profesjonalnej formy wsparcia. Trenerzy działają obecnie na terenie całej Polski.

Dodaj komentarz