W jakich branżach używa się palet fumigowane?

Biznes i finanse

Fumigacja palet to proces, który polega na zastosowaniu środków chemicznych bezpośrednio na palety drewniane, a następnie pozostawieniu ich do wyschnięcia. Środki chemiczne używane w tym procesie to zazwyczaj dwutlenek siarki, bromek metylu lub dwutlenek węgla. Te substancje chemiczne pomagają zabić wszelkie owady i szkodniki znajdujące się na drewnie, zapewniając w ten sposób, że nic nie dostanie się do Twoich produktów w żadnym momencie podczas przechowywania lub transportu

Stosowanie fumigowanych palet i opakowań jest coraz częstsze w wielu branżach. Podstawowym powodem jest konieczność podniesienia przez firmy standardów bezpieczeństwa i zapobiegania ewentualnym zanieczyszczeniom produktów. Istnieje kilka branż, które wykorzystują palety fumigowane i opakowania.

Przemysł spożywczy i napojów

Przemysł spożywczy i napojów jest jednym z największych użytkowników fumigowanych palet. Przemysł ten ma ścisłe wymagania, jeśli chodzi o przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności i zapewnienie, że ich produkty nie są zanieczyszczone w żaden sposób. Fumigacja jest świetnym sposobem na zabicie wszelkich owadów i szkodników na palecie, aby nie zanieczyszczały produktów podczas przechowywania lub transportu.

Przemysł farmaceutyczny

Przemysł farmaceutyczny jest kolejnym dużym użytkownikiem fumigowanych palet z podobnych powodów jak te, które można znaleźć w przemyśle spożywczym i napojów. Te branże mają ścisłe regulacje, jeśli chodzi o bezpieczeństwo produktów i ich zanieczyszczenie, więc używanie fumigowanych palet pomaga zapewnić, że żadne niepożądane szkodniki nie wejdą do procesu łańcucha dostaw, co mogłoby potencjalnie zaszkodzić konsumentom lub pracownikom tych firm.

Dodaj komentarz