Czy kursy są dobrym przygotowaniem do zawodu?

Biznes i finanse

Kursy to doskonały sposób, by podnieść własne kwalifikacje, zdobyć nowe umiejętności i zwiększyć kompetencje zawodowe. Z alternatywy tej korzystają przede wszystkim osoby, które chcą poszerzać własną wiedzę, doskonalić warsztat pracy i sukcesywnie piąć się po szczeblach kariery zawodowej. Celem jest umożliwienie zdobycia lub poszerzenia kwalifikacji zawodowych. Przedsięwzięcia te zyskały aprobatę Ministerstwa Edukacji Narodowej, które od 1 września 2012 roku wprowadziło nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych, czyli kwalifikacyjne kursy zawodowe. Korzystają z nich osoby posiadające lub wykonujące określony zawód, jak również adepci wybranej dziedziny. Decydując się na to rozwiązanie, można zdobyć odpowiednie umiejętności oraz dyplom technika w wybranej profesji.

Alternatywa dla studiów

Niezbędnym czynnikiem umożliwiającym wykonywanie konkretnego zawodu, jest odpowiednie przygotowanie zawodowe. Jednym z rozwiązań, które zapewniają zdobycie wymaganych kompetencji, są kursy doszkalające i zawodowe. Z możliwości tej korzystają przede wszystkim osoby, które chcą poszerzyć wiedzę w konkretnej dziedzinie, dokształcić się lub zdobyć nowe umiejętności. Jednym z przedsięwzięć, które cieszą największym zainteresowaniem, jest kurs opiekun osób starszych, stanowiący przygotowanie do pracy z osobami starszymi, często niepełnosprawnymi, wymagającymi odpowiedniego podejścia ze strony opiekuna.

Równie popularne są przedsięwzięcia szkoleniowe, których celem jest pozyskanie uprawnień do wykonywania zawodu asystentki lub higienistki stomatologicznej. Kursanci poza rzetelnie przekazywaną wiedzą teoretyczną mogą liczyć na szereg zajęć warsztatowych, realizowanych pod kierunkiem doświadczonych instruktorów. Ukończenie szkolenia z pozytywnym wynikiem zwiększa możliwość znalezienia atrakcyjnej pracy – zarówno w kraju, jak i za granicą. Ile zarabia higienistka stomatologiczna? Pensja zależy od gabinetu oraz doświadczenia. Jak wiadomo, jest to zawód, który umożliwia wykonywanie niektórych zabiegów, np. lakowania, skalingu, piaskowania czy przeglądu jamy ustnej pacjenta, dlatego też niezbędne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Dla porównania, asystentka stomatologiczna tylko asystuje lekarzowi i nie wykonuje samodzielnie żadnych czynności stomatologicznych. Nietrudno więc zauważyć, że zakres obowiązków higienistki stomatologicznej jest znacznie większy, co automatycznie przekłada się na stronę stricte finansową. 

Dodaj komentarz