Izolacje instalacji – rodzaje i funkcje

Biznes i finanse

Izolacja termiczna rur polega na zakładaniu na rury lub inne elementy instalacji grzewczej specjalnych otulin. Ich zadaniem jest regulacja temperatury we wszystkich elementach systemu, jak i ochrona przed działaniem określonych czynników. Warto jednak pamiętać, że izolacja termiczna w przypadku rur chłodniczych jest czymś innym niż izolacje rur co. Mamy tutaj do czynienia z dwoma odrębnymi systemami, choć istnieją między nimi pewne podobieństwa. Pierwsze dotyczy materiałów izolacyjnych, a drugie dokładności izolowania rur.

Jakie są różnice między izolacją rur chłodniczych i co?

Podstawową różnicą izolacji termicznej obu rur jest cel tego działania. W pierwszym przypadku podejmowane działania prowadzą do uniknięcia gromadzenia się pary wodnej (w formie kropli) na powierzchni rur. Bez znaczenia jest zatem zmniejszenie straty ciepła i związane z tym oszczędności. Izolacje rur chłodniczych są konieczne w celu ochrony przed nadmiernym wytrącaniem się skroplonej pary. Odkładanie się wilgoci może w skrajnych przypadkach prowadzić nawet do zalania pomieszczenia, w którym zainstalowane są rury instalacji chłodniczej. To jednak nie jedyny powód wyboru tego rozwiązania. Wybierane jest również z powodu sąsiedztwa z rurami z ciepłą wodą. Jak wiadomo, może to prowadzić do nadmiernego ogrzewania chłodnej wody, która jest czynnikiem aktywnym w instalacji chłodniczej. Natomiast izolacja termiczna rur CO zapewnia nie tylko bezpieczeństwo, ale również ogranicza starty ciepła, co powoduje większe oszczędności. 

Dodaj komentarz