Podział majątku wspólnego – co warto wiedzieć?

Życie i styl

Jeśli Ty i Twój współmałżonek jesteście małżeństwem, majątek nabyty w trakcie trwania małżeństwa jest zazwyczaj uznawany za wspólny. Oznacza to, że jest on w równym stopniu własnością obojga małżonków, chyba że istnieją dowody (takie jak intercyza), że jest to majątek odrębny.

Czasami jednak jeden z małżonków chce zachować całość lub część majątku odrębnego. 

Można to zrobić na dwa sposoby

  • Majątek odrębny może zostać przeniesiony na współwłasność z małżonkiem w drodze aktu notarialnego lub innego dokumentu pisemnego tylko wtedy, gdy ten małżonek wyrazi zgodę na przeniesienie. Zgoda musi mieć formę pisemną i być podpisana przez oboje małżonków, zanim dojdzie do przeniesienia, ale nie musi być złożona w jakiejkolwiek agencji rządowej lub sądzie, zanim dojdzie do przeniesienia.

  • Małżonek, który otrzymał w wyłączne posiadanie dany składnik majątku (lub który ma władzę nad jego zarządzaniem), może zwrócić się do sądu o zgodę na oddzielenie go od innych składników majątku będących wspólną własnością obojga małżonków. Sąd przychyli się do tego wniosku tylko wtedy, gdy istnieją ważne powody, dla których powinien to zrobić – na przykład dlatego, że przy nabyciu składnika majątku doszło do oszustwa lub podstępu, lub dlatego, że utrzymanie go oddzielnie jest konieczne ze względów bezpieczeństwa, jeśli między stronami toczy się spór sądowy dotyczący innych składników majątku.

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów na temat tego rozwiązania, to koniecznie sprawdź stronę: https://gajda-adwokat.pl/podzial-majatku/.

Dodaj komentarz