Poprawnie pomiary elektryczne? – jak je poprawnie wykonać?

Bez kategorii

Przeprowadzenie pomiarów elektrycznych służy zapewnieniu bezpieczeństwa osobom, które znajdują się blisko instalacji elektrycznej oraz w miejscach, gdzie przebywają regularnie, jak np. w pracy czy w domu. Sprawna elektryka może zapobiec porażeniu prądem, dlatego istotne jest systematyczne przeprowadzanie pomiarów elektrycznych całej instalacji.

Cele pomiarów elektrycznych

W pierwszej fazie pomiary elektryczne uwzględniają oględziny i weryfikację podłączenia przewodów. Ponadto kontakty powinny być poprawnie przymocowane i znajdować się z dala od źródeł wody, tj. umywalki, prysznica czy wanny. Następnie dokonuje się pomiaru rezystancji izolacji przewodów instalacji. Na tym etapie dokonuje się pomiarów natężenia prądu, który przepływa przez izolację pod wpływem napięcia stałego. Następnym elementem są pomiary elektryczne pętli zwarcia,, które polegają na sprawdzeniu, czy wyłącznik nadmiarowo-prądowy albo wkładka topikowa funkcjonują poprawnie. Zakończeniem pomiarów jest kontrola efektywności ochrony przeciwpożarowej, czyli zweryfikowanie czy wyłącznik różnicowo-prądowy prawidłowo odłącza zasilanie, w momencie gdy na metalowej obudowie występuje napięcie. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz na stronie internetowej: https://el-fran.pl/.

Dodaj komentarz