Badania kierowców zawodowych – jakie należy wykonać?

Zdrowe życie

Kierowcy zawodowi oprócz standardowego egzaminu prawa jazdy oraz badania przez lekarza medycyny pracy, muszą mieć wykonywane dodatkowe badania. Wszystko to w trosce o bezpieczeństwo na drogach.

Badanie wzroku

Kierowcy muszą być w stanie czytać znaki uliczne z odpowiedniej odległości. Ważne jest, aby te badania kierowców opole były wykonywane regularnie co dwa lata. Dzięki temu lekarz będzie w stanie wykryć jakiekolwiek nieprawidłowości, które mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów, i zaproponować odpowiednie okulary bądź soczewki kontaktowe dobrane do wykrytej wady.

Badania psychologiczne

Zawodowi kierowcy muszą również poddawać się okresowym badaniom psychologicznym. Przeprowadza się je regularnie w odstępach czasu nie dłuższych niż dwa lata w przypadku kierowców zawodowych, którzy mają prawo jazdy krócej niż dwa lata, i nie dłuższych niż trzy lata w przypadku kierowców, którzy prowadzą pojazdy dłużej niż dwa lata. Częstotliwość badań może być zwiększona, jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w wyniku zmienionego stanu psychicznego.

Celem badania jest sprawdzenie, czy stan psychiczny kierowcy zmienił się znacząco od poprzedniego badania oraz czy spełnia on niezbędne wymagania w zakresie zdolności do kierowania pojazdami i stanu zdrowia psychicznego.

Dodaj komentarz