Jakie formalności trzeba spełnić w ramach leasingu samochodu?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Leasing jako formę finansowania można podzielić na dwa podstawowe rodzaje: leasing operacyjny (w tym przypadku właścicielem samochodu przez cały okres trwania umowy jest firma leasingująca) oraz leasing finansowy (to przedsiębiorca zostaje właścicielem samochodu w chwili podpisania umowy). Podstawową zaletą tej formy finansowania, niezależnie do typu, jest minimum formalności. Jakie zatem należy przygotować dokumenty, aby ubiegać się o leasing?

Podpisanie umowy leasingowej

W przypadku formy finansowania, jaką jest leasing Skoda może mieć nieco inne warunki niż inne marki, ale zwykle są one bardzo do siebie podobne. Wspólne są na pewno podstawowe zasady. Warunkiem koniecznym do wprowadzenia najprostszej metody (tzw. lombardowej) jest określenie minimalnej opłaty wstępnej (najczęściej 10 proc. wartości sprzętu) oraz wartości netto przedmiotu, która nie może być większa niż ustalana przez finansującego kwota. Po wstępnych ustaleniach firma leasingowa wystawia dla przedsiębiorcy fakturę pro forma, która zawiera specyfikację sprzętu oraz cenę. Zadaniem leasingobiorcy jest dostarczenie do firmy leasingowej wymaganych przez nią dokumentów prawnych oraz finansowych, a także otrzymanej wcześniej faktury pro forma.

Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy leasingu

Lista dokumentów, które należy dostarczyć w celu zawarcia umowy, jest określana przez stronę finansującą. Zestaw formalności jest inny dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą podlegającą wpisowi CEIDG. W pierwszym przypadku należy dołączyć: ksero dowodu osobistego wnioskodawcy oraz ksero drugiego dowodu tożsamości, a także ksero dowodu osobistego współmałżonka i ksero jego  drugiego dokumentu tożsamości. W drugim przypadku lista ta rozszerza się także o: wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz umowę spółki, jak i  zaświadczenie o numerze REGON i NIP. Trzecim przypadkiem są wspólnicy spółki prawa handlowego, którzy zobowiązani są przedstawić: zaświadczenie o numerze REGON i NIP, ważny przez 3 miesiące wypis z KRS oraz umowę spółki w formie aktu notarialnego wraz z aneksami. Dodatkowo podmiot korzystający może zostać poproszony o dołączenie deklaracji podatkowych (PIT-36 i PIT-5 lub CIT-8 i CIT-2), majątkowych, oświadczenia o stanie zobowiązań czy niezaleganiu w stosunku do ZUS i US. W ten sposób leasingodawca może zweryfikować zdolność finansową klienta. 

Zasady leasingu

Przed podpisaniem umowy leasingowej, należy ustalić jej warunki, w tym: czas trwania leasingu, wysokość opłaty wstępnej, waluty finansowania, ewentualnego zabezpieczenia, wysokości rat leasingowych oraz częstotliwości ich wpłat, a także dalsze losy samochodu po wygaśnięciu umowy. Dopiero po uzgodnieniu kluczowych warunków, można przystąpić do podpisania umowy przez obie strony. Korzystający zobowiązany jest wtedy do uiszczenia opłaty wstępnej oraz innych należności. Dopiero wtedy samochód może być przez niego legalnie użytkowany przez czas określony w umowie.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Ostatnie wpisy
Rekomendowane
Pierwsza maszyna do szycia – jaki model wybrać?
Pierwsza maszyna do szycia – jaki model wybrać?
Maszyna do szycia to podstawowy sprzęt niezbędny w procesie samodzielnego tworzenia rozmaitych elementów garderoby. Na rynku są obecnie dostępne zarówno […]
W leczeniu jakich przypadłości może pomóc Ci centrum medyczne?
W leczeniu jakich przypadłości może pomóc Ci centrum medyczne?
Profesjonalne centra medyczne zdobywają na popularności. Są nowocześnie wyposażone, przyjazne pacjentowi i co ważne, mają uniwersalny charakter. Nie można tego […]
Czy styl retro sprawdzi się w małym mieszkaniu?
Czy styl retro sprawdzi się w małym mieszkaniu?
W dzisiejszych aranżacjach bez problemu można połączyć aspekt nowoczesności z klimatem minionych lat. Uzyskanie imponującego efektu finalnego zdecydowanie oczywiście ułatwia […]