Jakie przedmioty są potrzebne do odprawienia mszy świętej?

Życie i styl

Msza Święta składa się z Obrzędów Wstępnych, Liturgii Słowa, Liturgii Eucharystycznej oraz Obrzędów Zakończenia. Podczas nabożeństwa ksiądz używa wielu przedmiotów, a każdy z nich ma swoje znaczenie. Co jest niezbędne do odprawienia tej najważniejszej dla chrześcijan praktyki?

Odpowiedni strój kapłana

Celebrans, czyli ksiądz sprawujący liturgię ubrany jest w zależności od swojej rangi. Zwykli księża nakładają albę oraz ornat. Na szyi z kolei zawisa specjalna wstęga.

Świece liturgiczne

Na początku mszy świętej zapalane są także świece znajdujące się na Ołtarzu. Ich ilość zależy od dnia tygodnia. W niedzielę powinno być ich sześć.

Naczynia liturgiczne

Największa ilość przedmiotów wykorzystywana jest podczas Eucharystii. Wówczas wznoszony jest specjalny kielich. We właściwym momencie ministrant napełnia go wodą i winem, które przechowywane są w ampułkach. Ważne by kielichy mszalne wykonane były z odpowiedniego metalu. Powinny być też złocone, przynajmniej w środku. Przed przystąpieniem do obrzędu kapłan obmywa ręce. Służy do tego lawaterz, Następnie celebrans wyciera je w specjalny ręczniczek. Podczas Komunii Świętej ministrant podstawia pod brody wiernych patenę komunijną. Ma to ochronić Ciało Chrystusa przed ewentualnym upadkiem na ziemię. Po Komunii kielich wycierany jest do sucha puryfikaterzem, a następnie nakrywa się go welonem.

Zarówno przedmioty wykorzystywane podczas nabożeństwa, jak i same gesty, słowa, wznoszone pieśni są niezwykle istotne. Dlatego też każdy katolik traktuje je z ogromną czcią.

Dodaj komentarz