Metoda sylabowa – najszybsza i najskuteczniejsza nauka czytania

Życie i styl

Istnieje wiele sposobów nauki czytania przeznaczonych dla dzieci – jedne są bardziej, a inne mniej skuteczne. Od kilku lat sporym powodzeniem cieszy się zwłaszcza metoda sylabowa, zwana fachowo symultaniczno-sekwencyjną. Wykorzystywana jest powszechnie przez terapeutów pracujących z maluchami mającymi problem z dysleksją, ponieważ pozwala szybko przyswoić ciągi liter tworzące wyrazy. Podstawowym materiałem przydatnym w omawianej metodzie jest prosta czytanka obejmująca cały alfabet, którą kupimy m.in. w tym sklepie internetowym: https://klubbystrzaka.edu.pl/sklep/czytanka-metoda-sylabowa.

Kluczowe założenia i etapy

Metoda sylabowa jest stosowana od wielu lat, a bazuje na rozmaitych badaniach neuropsychologicznych oraz doświadczeniach osób zajmujących się zawodowo logopedią i terapią zajęciową z udziałem najmłodszych. Kluczowym założeniem jest tutaj nauka czytania sylabami, czyli dużymi jednostkami tworzącymi wyrazy. W tym przypadku unika się pojedynczych samogłosek i spółgłosek (w tzw. izolacji), bo wówczas efektywność w znacznym stopniu maleje. Cały proces odbywa się według następującej reguły: nieustanne powtarzanie – dogłębne rozumienie – konkretne nazywanie.

Pierwszy etap polega zawsze na odczytywaniu połączonych samogłosek prymarnych z wybranymi spółgłoskami – np. ma, my, mi, pa, pu, pe. Następnie płynnie przechodzi się do sylab otwartych, to znaczy zakończonych samogłoskami pozbawionymi wygłosu. Przykładem są choćby takie zestawienia, jak ka, ko, ki, la, lu, le. Później można skupić się na opanowaniu sylab zamkniętych (zwieńczonych spółgłoską), a dopiero na samym końcu na odczytywaniu całych wyrazów i tekstów. Wykorzystuje się przy tym kilka urozmaiconych ćwiczeń – przede wszystkim ręczne wskazywanie wypowiadanej sylaby, wyszukiwanie jej w danym słowie oraz układanie z ruchomego alfabetu.

Dodaj komentarz

14 + 5 =