Z jakimi problemami na tle psychicznym mogą pomóc wyspecjalizowani terapeuci?

Zdrowe życie

Psychoterapia to metoda leczenia, a także wspierania rozwoju pacjenta, która polega na stosowaniu odpowiednich technik i narzędzi przez terapeutę. Podstawą jest tutaj kontakt klienta z terapeutą, który ma określone granice i nie może poza nie wykroczyć. Nie jest to przyjacielskie spotkanie, ale profesjonalne oddziaływanie według przyjętych przez daną szkołę metod. Psychoterapeuta używa wszystkich dostępnych mu narzędzi, by wspomóc zmianę, której oczekuje klient. Określona i pożądana zmiana może być związana z leczeniem konkretnych, zdiagnozowanych zaburzeń, jak i szeroko pojętym rozwojem osobistym, zwiększaniem kompetencji emocjonalnych czy społecznych, a także poznaniem siebie. Warto podkreślić, że psychoterapia nie jest zjawiskiem jednorodnym. Istnieje wiele metod i szkół jej prowadzenia. Każda z nich wywodzi się z innego podejścia teoretycznego, co przekłada się na odmienne zasady ich prowadzenia, rozumienie funkcjonowania człowieka, etiologii zaburzeń, a wreszcie stosowanych technik i narzędzi leczenia.

Dla kogo jest psychoterapia?

Psychoterapia to metoda leczenie przeznaczona niemal dla wszystkich. Przede wszystkim dla osób, które mają zdiagnozowane zaburzenia psychiczne. Znajduje także zastosowanie wśród klientów, którzy cierpią z powodu różnych problemów o podłożu emocjonalnym, doświadczają kryzysów życiowych czy trudności w relacjach interpersonalnych. Wykwalifikowani psychoterapeuci pomagają jednak szczególnie w problemach takich jak: stany lękowe, napady paniki, fobie, natręctwa, a także zaburzenia odżywiania. Częstym problemem są także obniżony nastrój i dolegliwości psychosomatyczne. Klienci zgłaszają się także z zaburzeniami w sferze seksualnej, które mogą mieć podłoże psychiczne. Kolejną grupą trudności są te związane z tworzeniem i utrzymywaniem relacji, samotnością, a także niskim poczuciem własnej wartości i lękiem przed krytyką czy popełnianiem błędów. Terapeuci pomagają także osobom po traumatycznych doświadczeniach, a także w kontrolowaniu własnych emocji. Więcej informacji o roli psychoterapii i jej celach zawiera m.in. poniższa strona internetowa http://www.psychoterapia.lublin.pl.

Dodaj komentarz